Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Tin tức nổi bật

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ tháng 02/2023

Thứ hai, 06/02/2023

Sáng ngày 06/02/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 02 năm 2023. Dự buổi sinh hoạt chính trị có đồng chí Đinh Văn Tiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở cùng toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. 

Ngành Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường

Thứ ba, 03/01/2023

Trong năm 2022, ngành TN&MT tỉnh Ninh Bình đã có những đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo an ninh - trật tự xã hội, bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Thông báo kết quả phê duyệt quy hoạch cán bộ

Thứ tư, 20/07/2022

Thực hiện Công văn số 916-CV/BTCTU ngày 18/7/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình về việc thông báo kết quả phê duyệt quy hoạch cán bộ

Theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng  ngày 20/11/2018 và Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công khai công tác quy hoạch cán bộ đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2022 để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết.

Dữ liệu đang được cập nhật

KS Ngày 24/3/2023

Thứ sáu, 24/03/2023

NB Ngày 24/3/2023

Thứ sáu, 24/03/2023

TĐ Ngày 24/3/2023

Thứ sáu, 24/03/2023

HL Ngày 22/3/2023

Thứ tư, 22/03/2023

YK Ngày 24/3/2023

Thứ sáu, 24/03/2023

YM Ngày 24/3/2023

Thứ sáu, 24/03/2023

KS Ngày 24/3/2023

Thứ sáu, 24/03/2023

GV Ngày 22/3/2023

Thứ năm, 23/03/2023

NQ Ngày 23/3/2023

Thứ năm, 23/03/2023
Văn bản mới