Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Thông báo

Thông báo Về việc lựa chọn Nhà thầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa trụ sở làm việc của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Gia Viễn, thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 26/12/2023

Xem thêm
Văn bản mới