Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Lãnh đạo cơ quan

Giám đốc: Nguyễn Thanh Thủy 

Sinh ngày: 01/11/1968
Quê quán: Xã Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đất đai
Trình độ lý luận: Cao cấp
Email: thuynt.stnmt@ninhbinh.gov.vn

 

Phó giám đốc: Lê Hùng Thắng 

Sinh ngày: 20/3/1972
Quê quán: Xã Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đất đai
Trình độ lý luận: Cao cấp
Email: thanglh.stnmt@ninhbinh.gov.vn
Phòng, đơn vị phụ trách: Phòng Quy hoạch, kế hoạch, định giá đất và giao đất; Trung tâm Phát triển quỹ đất - Tài nguyên và Môi trường

 Phó giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng
Sinh ngày: 26/10/1968
Quê quán: Xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình
Trình độ chuyên môn: Quản lý đất đai, Thạc sỹ Kinh tế
rình độ lý luận: Cao cấp
Email: dungnt.stnmt@ninhbinh.gov.vn
Phòng, đơn vị phụ trách: Phòng Tài nguyên nước - Khoáng sản; Chi cục Môi trường và Biển, đảo; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 


Phó giám đốc: Phạm Ngọc Anh
Sinh ngày: 07/9/1980
Quê quán: Xã Đình Phùng, Kiến Xương, Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chính, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Trình độ lý luận: Cao cấp
Email: anhpn.stnmt@ninhbinh.gov.vn
Phòng, đơn vị phụ trách: Phòng Đăng ký đất đai và Đo đạc bản đồ; Văn phòng Đăng ký đất đai

Chịu trách nhiệm chính về Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Văn bản mới