Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Thứ sáu, 19/01/2024

Sáng 19/1, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, cùng các huyện, thành phố. 

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2023, ngành Tài nguyên và Môi trường đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn từng bước được đổi mới, tích cực, đồng bộ và toàn diện; Công tác lập, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện được thực hiện đúng kế hoạch, làm cơ sở thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo; phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 57 dự án và thành lập Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, ngành Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc đánh giá, chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và đề ra những giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác trong năm 2024, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; Triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà ngành Tài nguyên và Môi trường đã đạt được trong năm 2023, đồng thời đề nghị trong năm 2024 Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt và hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh, trình Chính phủ phê duyệt; Thực hiện nghiêm công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất theo quy định. Thực hiện ngay việc rà soát, hướng dẫn cụ thể các trường hợp hiến, tặng đất để xây dựng các công trình phúc lợi trong quá trình thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, giao đất; đồng thời chỉnh lý biến động đất đai, hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, tránh xảy ra khiếu kiện sau này; Nâng cao chất lượng thấm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành; thực hiện quản lý, chỉ đạo điều hành, tác nghiệp trên môi trường mạng…

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân của ngành Tài nguyên và Môi trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh năm 2023.

 

 

Văn bản mới