Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 04/3, ngày 05/3/2024

Thứ hai, 04/03/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 03/3, ngày 04/3/2024

Chủ nhật, 03/03/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 02/3, ngày 03/3/2024

Thứ bảy, 02/03/2024

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠNG THÁNG TỈNH NINH BÌNH (Tháng 03/2024)

Thứ sáu, 01/03/2024

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 03 năm 2024)

Thứ sáu, 01/03/2024

HỒ SƠ TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ RÉT TỈNH NINH BÌNH

Thứ sáu, 01/03/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 01/3, ngày 02/3/2024

Thứ sáu, 01/03/2024

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ RÉT TỈNH NINH BÌNH

Thứ năm, 29/02/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 29/02, ngày 01/3/2024

Thứ năm, 29/02/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 28/02, ngày 29/02/2024

Thứ tư, 28/02/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 27/02, ngày 28/02/2024

Thứ ba, 27/02/2024

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ RÉT TỈNH NINH BÌNH

Thứ hai, 26/02/2024

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Thứ hai, 26/02/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 26/02, ngày 27/02/2024

Thứ hai, 26/02/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 25/02, ngày 26/02/2024

Chủ nhật, 25/02/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 24/02, ngày 25/02/2024

Thứ bảy, 24/02/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 23/02, ngày 24/02/2024

Thứ sáu, 23/02/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 22/02, ngày 23/02/2024

Thứ năm, 22/02/2024

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 02 năm 2024)

Thứ tư, 21/02/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 21/02, ngày 22/02/2024

Thứ tư, 21/02/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 19/02, ngày 20/02/2024

Thứ hai, 19/02/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 18/02, ngày 19/02/2024

Chủ nhật, 18/02/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 17/02, ngày 18/02/2024

Thứ bảy, 17/02/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 16/02, ngày 17/02/2024

Thứ sáu, 16/02/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 15/02, ngày 16/02/2024

Thứ năm, 15/02/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 14/02, ngày 15/02/2024

Thứ tư, 14/02/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 13/02, ngày 14/02/2024

Thứ ba, 13/02/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 01/02, ngày 02/02/2024

Thứ năm, 01/02/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 31/01, ngày 01/02/2024

Thứ tư, 31/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 30/01, ngày 31/01/2024

Thứ ba, 30/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 29/01, ngày 30/01/2024

Thứ hai, 29/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 28/01, ngày 29/01/2024

Chủ nhật, 28/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 27/01, ngày 28/01/2024

Thứ bảy, 27/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 26/01, ngày 27/01/2024

Thứ sáu, 26/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 25/01, ngày 26/01/2024

Thứ năm, 25/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 24/01, ngày 25/01/2024

Thứ tư, 24/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 23/01, ngày 24/01/2024

Thứ tư, 24/01/2024

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ RÉT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Thứ tư, 24/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 22/01, ngày 23/01/2024

Thứ hai, 22/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 21/01, ngày 22/01/2024

Chủ nhật, 21/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 20/01, ngày 21/01/2024

Thứ bảy, 20/01/2024

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ RÉT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Thứ sáu, 19/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 19/01, ngày 20/01/2024

Thứ sáu, 19/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 18/01, ngày 19/01/2024

Thứ năm, 18/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 17/01, ngày 18/01/2024

Thứ tư, 17/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 16/01, ngày 17/01/2024

Thứ ba, 16/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 15/01, ngày 16/01/2024

Thứ hai, 15/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 14/01, ngày 15/01/2024

Chủ nhật, 14/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 11/01, ngày 12/01/2024

Thứ năm, 11/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 10/01, ngày 11/01/2024

Thứ tư, 10/01/2024

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 09/01/2024

Thứ ba, 09/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 09/01, ngày 10/01/2024

Thứ ba, 09/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 03/01, ngày 04/01/2024

Thứ tư, 03/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 02/01, ngày 03/01/2024

Thứ ba, 02/01/2024

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 02/1/2024

Thứ ba, 02/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 01/01, ngày 02/01/2024

Thứ hai, 01/01/2024

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH (Tháng 01/2024)

Thứ hai, 01/01/2024

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 01 năm 2024)

Thứ hai, 01/01/2024

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 27/12, ngày 28/12/2023

Thứ tư, 27/12/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 26/12, ngày 27/12/2023

Thứ ba, 26/12/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 25/12, ngày 26/12/2023

Thứ hai, 25/12/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 24/12, ngày 25/12/2023

Chủ nhật, 24/12/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 23/12, ngày 24/12/2023

Thứ bảy, 23/12/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 22/12, ngày 23/12/2023

Thứ sáu, 22/12/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 21/12, ngày 22/12/2023

Thứ năm, 21/12/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 19/12, ngày 20/12/2023

Thứ ba, 19/12/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 18/12, ngày 19/12/2023

Thứ hai, 18/12/2023

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ RÉT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Thứ năm, 14/12/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 14/12, ngày 15/12/2023

Thứ năm, 14/12/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 13/12, ngày 14/12/2023

Thứ tư, 13/12/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 12/12, ngày 13/12/2023

Thứ ba, 12/12/2023

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023)

Thứ hai, 11/12/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 11/12, ngày 12/12/2023

Thứ hai, 11/12/2023

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 06/12/2023

Thứ tư, 06/12/2023

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 05/12/2023

Thứ ba, 05/12/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 04/12, ngày 05/12/2023

Thứ hai, 04/12/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 03/12, ngày 04/12/2023

Chủ nhật, 03/12/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 02/12, ngày 03/12/2023

Thứ bảy, 02/12/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 01/12, ngày 02/12/2023

Thứ sáu, 01/12/2023

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH (Tháng 12/2023)

Thứ năm, 30/11/2023

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023)

Thứ năm, 30/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 30/11, ngày 01/12/2023

Thứ năm, 30/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 30/11, ngày 01/12/2023

Thứ năm, 30/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 29/11, ngày 30/11/2023

Thứ tư, 29/11/2023

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 29/11/2023

Thứ tư, 29/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 28/11, ngày 29/11/2023

Thứ ba, 28/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 27/11, ngày 28/11/2023

Thứ hai, 27/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 26/11, ngày 27/11/2023

Chủ nhật, 26/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 25/11, ngày 26/11/2023

Thứ bảy, 25/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 24/11, ngày 25/11/2023

Thứ sáu, 24/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 23/11, ngày 24/11/2023

Thứ năm, 23/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 22/11, ngày 23/11/2023

Thứ tư, 22/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 21/11, ngày 22/11/2023

Thứ ba, 21/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 20/11, ngày 21/11/2023

Thứ hai, 20/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 19/11, ngày 20/11/2023

Chủ nhật, 19/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 18/11, ngày 19/11/2023

Thứ bảy, 18/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 17/11, ngày 18/11/2023

Thứ sáu, 17/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 16/11, ngày 17/11/2023

Thứ năm, 16/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 14/11, ngày 15/11/2023

Thứ ba, 14/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 13/11, ngày 14/11/2023

Thứ hai, 13/11/2023

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 13/11/2023

Thứ hai, 13/11/2023

TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN VÙNG BIỂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 13/11/2023

Thứ hai, 13/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 12/11, ngày 13/11/2023

Chủ nhật, 12/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 11/11, ngày 12/11/2023

Thứ bảy, 11/11/2023

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 11 năm 2023)

Thứ bảy, 11/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 10/11, ngày 11/11/2023

Thứ sáu, 10/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 09/11, ngày 10/11/2023

Thứ năm, 09/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 08/11, ngày 09/11/2023

Thứ tư, 08/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 07/11, ngày 08/11/2023

Thứ ba, 07/11/2023

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 06/11/2023

Thứ hai, 06/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 06/11, ngày 07/11/2023

Thứ hai, 06/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 05/11, ngày 06/11/2023

Chủ nhật, 05/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 04/11, ngày 05/11/2023

Thứ bảy, 04/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 03/11, ngày 04/11/2023

Thứ sáu, 03/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 02/11, ngày 03/11/2023

Thứ năm, 02/11/2023

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023)

Thứ tư, 01/11/2023

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH (Tháng 11/2023)

Thứ tư, 01/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 01/11, ngày 02/11/2023

Thứ tư, 01/11/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 31/10, ngày 01/11/2023

Thứ ba, 31/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 30/10, ngày 31/10/2023

Thứ hai, 30/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 27/10, ngày 28/10/2023

Thứ sáu, 27/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 26/10, ngày 27/10/2023

Thứ năm, 26/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 25/10, ngày 26/10/2023

Thứ tư, 25/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 24/10, ngày 25/10/2023

Thứ ba, 24/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 23/10, ngày 24/10/2023

Thứ hai, 23/10/2023

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 11 NGÀY (Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023)

Thứ bảy, 21/10/2023

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 20/10/2023

Thứ sáu, 20/10/2023

TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 5)

Thứ tư, 18/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 18/10, ngày 19/10/2023

Thứ tư, 18/10/2023

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

Thứ ba, 17/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 17/10, ngày 18/10/2023

Thứ ba, 17/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 16/10, ngày 17/10/2023

Thứ hai, 16/10/2023

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁOKHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH (Từ tháng 11/2023 đến tháng 04/2024)

Chủ nhật, 15/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 13/10, ngày 14/10/2023

Thứ sáu, 13/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 12/10, ngày 13/10/2023

Thứ năm, 12/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 10/10, ngày 11/10/2023

Thứ ba, 10/10/2023

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 4)

Thứ hai, 09/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 09/10, ngày 10/10/2023

Thứ hai, 09/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 08/10, ngày 09/10/2023

Chủ nhật, 08/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 07/10, ngày 08/10/2023

Thứ bảy, 07/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 05/10, ngày 06/10/2023

Thứ năm, 05/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 04/10, ngày 05/10/2023

Thứ tư, 04/10/2023

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO KOINU) ngày 03/10/2023

Thứ ba, 03/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 03/10, ngày 04/10/2023

Thứ ba, 03/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 02/10, ngày 03/10/2023

Thứ hai, 02/10/2023

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH (Tháng 10/2023)

Chủ nhật, 01/10/2023

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 10 năm 2023)

Chủ nhật, 01/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 01/10, ngày 02/10/2023

Chủ nhật, 01/10/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 30/9, ngày 01/10/2023

Thứ bảy, 30/09/2023

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỈNH NINH BÌNH ngày 28/9/2023

Thứ năm, 28/09/2023

TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 28/9/2023

Thứ năm, 28/09/2023

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỈNH NINH BÌNH ngày 28/9/2023

Thứ năm, 28/09/2023

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 25/9/2023

Thứ hai, 25/09/2023

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI KHẨN CẤP ngày 25/9/2023

Thứ hai, 25/09/2023

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 26/9/2023

Thứ hai, 25/09/2023

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023)

Thứ năm, 21/09/2023

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN VỪA TỈNH NINH BÌNH ngày 16/9/2023

Thứ bảy, 16/09/2023

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão SAOLA

Thứ ba, 29/08/2023

Sáng 29/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là SAOLA đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Philippin).‎

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN VỪA TỈNH NINH BÌNH ngày 16/8/2023

Thứ tư, 16/08/2023

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023)

Thứ sáu, 11/08/2023

TIN CẢNH BÁO DÔNG, TỐ, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ KHU VƯC̣ TỈNH NINH BÌNH ngày 11/8/2023

Thứ sáu, 11/08/2023

TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 07/8/2023

Thứ hai, 07/08/2023

TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 04/8/2023

Thứ sáu, 04/08/2023

TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 03/8/2023

Thứ năm, 03/08/2023

TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 02/8/2023

Thứ tư, 02/08/2023

TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 01/8/2023

Thứ ba, 01/08/2023

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 8 năm 2023)

Thứ ba, 01/08/2023

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH (Tháng 8/2023)

Thứ ba, 01/08/2023

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN VỪA TỈNH NINH BÌNH (Từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 07 năm 2023)

Thứ năm, 27/07/2023

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO DOKSURI)

Thứ tư, 26/07/2023

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 26/7/2023

Thứ tư, 26/07/2023

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO DOKSURI)

Thứ ba, 25/07/2023

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 11 NGÀY (Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023)

Thứ sáu, 21/07/2023

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 1) ngày 18/7/2023

Thứ ba, 18/07/2023

TIN DỰ BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH ngày 18/7/2023

Thứ ba, 18/07/2023

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 18/7/2023

Thứ ba, 18/07/2023

TIN DỰ BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH

Thứ hai, 17/07/2023

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 1)

Thứ hai, 17/07/2023

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 1)

Thứ hai, 17/07/2023

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 17/7/2023

Thứ hai, 17/07/2023

TIN DỰ BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH ngày 17/7/2023

Thứ hai, 17/07/2023

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 17/7/2023

Thứ hai, 17/07/2023

NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT THỦY VĂN NGUY HIỂM TỪ NGÀY 18 – 21/7/2023

Thứ hai, 17/07/2023

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 1)

Thứ hai, 17/07/2023

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BIỂN ĐÔNG ngày 14/7/2023

Thứ sáu, 14/07/2023

TIN CẢNH BÁO DÔNG, TỐ, LỐC, SÉT VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ KHU VƯC̣ TỈNH NINH BÌNH ngày 14/7/2023

Thứ sáu, 14/07/2023

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 14/7/2023

Thứ sáu, 14/07/2023

TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH ngày 14/7/2023

Thứ sáu, 14/07/2023

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BIỂN ĐÔNG ngày 14/7/2023

Thứ sáu, 14/07/2023

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 7 năm 2023)

Thứ ba, 11/07/2023

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH NGÀY 10/7/2023

Thứ hai, 10/07/2023

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH NGÀY 04/7/2023

Thứ ba, 04/07/2023

Công điện v/v chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ

Thứ bảy, 01/07/2023

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 7 năm 2023)

Thứ bảy, 01/07/2023

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH (Tháng 7/2023)

Thứ bảy, 01/07/2023

Tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Ninh Bình ngày 30/6/2023

Thứ sáu, 30/06/2023

Tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Ninh Bình ngày 29/6/2023

Thứ năm, 29/06/2023

Tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Ninh Bình ngày 28/6/2023

Thứ tư, 28/06/2023

Dự báo thời tiết phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Từ ngày 27 - 30/6/2023)

Thứ hai, 26/06/2023

Bản tin dự báo thời tiết 10 ngày (Từ 21 - 30/6/2023)

Thứ tư, 21/06/2023

Tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Ninh Bình ngày 20/6/2023

Thứ ba, 20/06/2023

Tin dự báo nắng nóng tỉnh Ninh Bình ngày 19/6/2023

Thứ hai, 19/06/2023

Tin dự báo nắng nóng tỉnh Ninh Bình ngày 18/6/2023

Chủ nhật, 18/06/2023

Tin dự báo nắng nóng tỉnh Ninh Bình ngày 18/6/2023

Chủ nhật, 18/06/2023

Tin cảnh báo nắng nóng khu vực tỉnh Ninh Bình ngày 15/6/2023

Thứ năm, 15/06/2023

Tin dự báo mưa lớn khu vực tỉnh Ninh Bình ngày 13/6/2023

Thứ ba, 13/06/2023

Tin dự báo mưa lớn khu vực tỉnh Ninh Bình ngày 12/6/2023

Thứ hai, 12/06/2023

Tin mưa dông diện rộng và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh khu vực tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 06/06/2023

Tin cảnh báo dông, tố, lốc, sét và mưa lớn cục bộ khu vực tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 05/06/2023

Tin mưa dông diện rộng và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh khu vực tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 05/06/2023

Tin dự báo nắng nóng tỉnh Ninh Bình ngày 02/6/2023

Thứ sáu, 02/06/2023

Bản tin dự báo khí hậu thời hạn tháng khu vực tỉnh Ninh Bình (tháng 6/2023)

Thứ năm, 01/06/2023

Bản tin dự báo thời tiết 10 ngày (Từ 01/6 đến 10/6/2023)

Thứ năm, 01/06/2023

Tin dự báo nắng nóng tỉnh Ninh Bình ngày 01/6/2023

Thứ năm, 01/06/2023

Tin dự báo nắng nóng tỉnh Ninh Bình ngày 30/5/2023

Thứ ba, 30/05/2023

Tin dự báo nắng nóng tỉnh Ninh Bình ngày 29/5/2023

Thứ hai, 29/05/2023

Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình đêm 29/5, ngày 30/5/2023

Thứ hai, 29/05/2023

Tin mưa dông diện rộng và cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh khu vực tỉnh Ninh Bình ngày 24/5/2023

Thứ tư, 24/05/2023

Tin mưa dông diện rộng và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh khu vực tỉnh Ninh Bình ngày 22/5/2023

Thứ hai, 22/05/2023

Bản tin dự báo thời tiết 11 ngày (Từ ngày 21 đến ngày 31/5/2023)

Thứ hai, 22/05/2023

Tin dự báo nắng nóng tỉnh Ninh Bình ngày 19/5/2023

Thứ sáu, 19/05/2023

Tin dự báo nắng nóng tỉnh Ninh Bình ngày 17/5/2023

Thứ tư, 17/05/2023

Tin dự báo nắng nóng tỉnh Ninh Bình ngày 16/5/2023

Thứ ba, 16/05/2023

Bản tin dự báo thời tiết 10 ngày (Từ ngày 11 đến ngày 20/5/2023)

Thứ năm, 11/05/2023

Tin cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ khu vực tỉnh Ninh Bình ngày 11/5/2023

Thứ năm, 11/05/2023

Tin cảnh báo mưa dông và mưa lớn cuc bộ lốc, sét, gió giật mạnh khu vực tỉnh Ninh Bình 15h30' ngày 10/5/2023

Thứ tư, 10/05/2023

Tin cảnh báo mưa dông và mưa lớn cuc bộ lốc, sét, gió giật mạnh khu vực tỉnh Ninh Bình ngày 10/5/2023

Thứ tư, 10/05/2023

Tin cảnh báo mưa dông và mưa lớn cuc bộ lốc, sét, gió giật mạnh khu vực tỉnh Ninh Bình ngày 09/5/2023

Thứ ba, 09/05/2023

Thông tin hiện tượng El Nino và nhận định sớm về khả năng thiếu hụt nguồn nước

Thứ hai, 08/05/2023

Tin gió mùa Đông Bắc khu vực tỉnh Ninh Bình ngày 08/5/2023

Thứ hai, 08/05/2023

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông ngày 08/5/2023

Thứ hai, 08/05/2023

Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông ngày 07/5/2023

Chủ nhật, 07/05/2023

Tin gió mùa Đông Bắc khu vực tỉnh Ninh Bình ngày 07/5/2023

Chủ nhật, 07/05/2023

Tin dự báo nắng nóng tỉnh Ninh Bình ngày 06/5/2023

Thứ bảy, 06/05/2023

Tin gió mùa Đông Bắc khu vực tỉnh Ninh Bình ngày 06/5/2023

Thứ bảy, 06/05/2023

Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông ngày 06/5/2023

Thứ bảy, 06/05/2023

Tin dự báo nắng nóng tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 05/05/2023

Tin áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

Thứ sáu, 05/05/2023

Tin dự báo nắng nóng tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 04/05/2023

Bản tin dự báo thời tiết 10 ngày (Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 10/5/2023)

Thứ hai, 01/05/2023

Bản tin dự báo khí hậu thời hạn tháng tỉnh Ninh Bình (Tháng 5/2023)

Thứ hai, 01/05/2023

Tin gió mùa Đông Bắc khu vực tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 28/04/2023

Thông tin mực nước các hồ chứa tháng 4/2023

Thứ năm, 27/04/2023

V/v chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Thứ ba, 25/04/2023

Tin gió mùa Đông Bắc khu vực tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 25/04/2023

Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa khu vực tỉnh Ninh Bình (Từ tháng 5 đến tháng 10/2023)

Thứ hai, 17/04/2023

Tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh khu vực tỉnh Ninh Bình ngày 14 và 15/4/2023

Thứ sáu, 14/04/2023

Thông tin mực nước các hồ chứa tháng 3/2023

Thứ bảy, 01/04/2023

Thông tin mực nước các hồ chứa tháng 2/2023

Thứ tư, 01/03/2023

Thông tin mực nước các hồ chứa tháng 1/2023

Thứ tư, 01/02/2023

Báo cáo Đánh giá khí hậu tỉnh Ninh Bình năm 2021

Thứ năm, 31/03/2022

Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2020 của Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 13/05/2020
Văn bản mới