Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chi tiết văn bản
Số ký hiệu 262/QĐ-BTNMT
Trích yếu Quyết định Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành 05/02/2021
Ngày hiệu lực 05/02/2021
Người ký Trần Hồng Hà
Cơ quan ban hành Văn bản quy phạm pháp luật
Lĩnh vực Thanh tra
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu

Danh mục các cuộc thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phụ lục 1: Danh sách đối tượng thanh tra năm 2021 thuộc nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, môi trường và khí tượng thủy văn

Phụ lục 2: Danh sách đối tượng thanh tra năm 2021 thuộc nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu đối với các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

Phụ lục 3a: Danh sách các kết luận thanh tra hành chính thuộc nhiệm vụ: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra

Phụ lục 3b: Danh sách các kết luận thanh tra đối với các tổ chức thuộc nhiệm vụ: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra

Phụ lục 3c: Danh sách các kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường thuộc nhiệm vụ: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra

Phụ lục 3d: Danh sách các kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên thuộc nhiệm vụ: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra

Phụ lục 4: Danh sách đối tượng thanh tra năm 2021 thuộc nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, có sai phạm trong quản lý, sử dụng đất

Phụ lục 5: Danh sách đối tượng thanh tra năm 2021 thuộc nhiệm vụ: Thanh tra chuyên đề về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Phụ lục 6: Danh sách đối tượng thanh tra năm 2021 thuộc nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Phụ lục 7: Danh sách đối tượng thanh tra năm 2021 thuộc nhiệm vụ: Thanh tra về khoáng sản

Phụ lục 8: Danh sách đối tượng  thuộc nhiệm vụ: Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra đối với một số tổ chức, cá nhân đã được thanh tra, kiểm tra các năm 2018, 2019 và 2020

Phụ lục 9: Danh sách đối tượng thanh tra năm 2021 thuộc nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đối với một số UBND cấp tỉnh và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ven biển

Phụ lục 10: Danh sách đối tượng dự kiến thanh tra năm 2021 thuộc nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với các đơn vị khai thác, sử dụng nước đa mục tiêu, có quy mô lớn

Văn bản khác
Văn bản mới