Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi): Hoàn thiện các quy định về thu hồi, giao, cho thuê đất

Thứ hai, 27/02/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

So với Luật đất đai năm 2013, Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đã bổ sung các quy định về thu hồi, trưng dụng, giao, cho thuê và chuyển mục đích sử dụng đất. Nội dung này nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư

 

Điều 78 Dự thảo Luật đất đai sửa đổi về Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nêu rõ: "Dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là các dự án phát huy nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện chính sách về phát triển hạ tầng, đô thị, nông nghiệp, nông thôn; giải quyết các vấn đề chính sách xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa, phân bổ công bằng, hài hòa giá trị tăng thêm từ đất, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, nhằm phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân". Về nội dung này ông Lã Phú Bắc, Trưởng phòng Quy hoạch, kế hoạch, định giá đất và giao đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình cho rằng cần có tiêu chí cụ thể hơn để khi áp dụng xác định rõ được các dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Góp ý kiến vào Điều 80 về Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai, nhiều người cho rằng cần quy định cụ thể trình tự, thủ tục thu hồi đất, trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định về đầu tư.

Điều 122 Dự thảo Luật đất đai về Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nêu rõ: "Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua và phù hợp với quy định tại Điều 116 của Luật này. Việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất phải tuân thủ theo tiêu chí, điều kiện do Chính phủ quy định." Quy định này nhận được sự đồng tình của người dân. Qua thực tế sản xuất, nhiều người đề xuất cụ thể hóa hơn đối với đặc thù của từng địa phương.

Hiện nay các địa phương đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo luật đất đai (sửa đổi) bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó quan tâm đến việc tổ chức các hội nghị, hội thảo từ cấp cơ sở, huy động sự tham gia góp ý của toàn dân.

Việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) sẽ tiếp tục được thực hiện từ nay đến 15/3/2023. Những ý kiến đóng góp từ thực tiễn nhằm hoàn thiện dự thảo Luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật; tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai./.

Theo: nbtv.vn

Văn bản mới