Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Thông báo

Thông báo về việc phân công ký Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 22/05/2023

Xem thêm
Văn bản mới