Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

BÁO CÁO Kết quả thống kê đất đai năm 2021 của tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 01/04/2022

Tải về

Văn bản mới