Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Danh sách huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất năm 2019

Thứ tư, 26/02/2020

Quyết định thành lập Hội đồng huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất hư hỏng năm 2019

Danh sách huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất năm 2019:

1. Văn phòng Trung tâm

2. Thành phố Ninh Bình

3. Thành phố Tam Điệp

4. Huyện Hoa Lư

5. Huyện Yên Khánh

6. Huyện Yên Mô

7. Huyện Kim Sơn

8. Huyện Nho Quan

9. Huyện Gia Viễn

10. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Văn bản mới