Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Danh sách huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất năm 2022

Thứ ba, 10/01/2023

Danh sách huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất năm 2022:

1. Trung tâm Phát triển Quỹ đất - TNMT

2. Phòng Kỹ thuật địa chính - Thông tin lưu trữ

3. Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Ninh Bình

4. Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Tam Điệp

5. Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoa Lư

6. Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Mô

7. Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Khánh

8. Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Kim Sơn

9. Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nho Quan

10. Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Gia Viễn

 

Văn bản mới