Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

DANH SÁCH CHÍNH THỨC VÀ TIỂU SỬ NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NINH BÌNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026

Thứ tư, 19/05/2021

1. Danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Xem chi tiết tại đây

2. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Xem chi tiết tại đây

(Nguồn: Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình)

Văn bản mới