Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An

Thứ năm, 14/12/2023

Chiều ngày 13/12/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An.

Thành phần gồm Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, lãnh đạo các phòng chuyên môn và lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai của 2 tỉnh Ninh Bình và Nghệ An.

Nội dung trao đổi kinh nghiệm gồm: công tác tổ chức, quản lý cán bộ; công tác Kế hoạch, tài chính; công tác cải hành chính trong đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; công tác trích lục, trích đo địa chính thửa đất; công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận...

 

Văn bản mới