Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 15/09/2023

Ngày 15/9, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (17/9/2003 - 17/9/2023).

Tới dự có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thành phố, đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ TN&MT, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Sở TN&MT đã có những bước phát triển không ngừng đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản thuộc thẩm quyền nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật, đưa công tác quản lý Nhà nước về TN&MT đi vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phục vụ công tác bồi thường, GPMB, bố trí tái định cư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân... Đặc biệt công tác tham mưu lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh theo từng thời kỳ. Trong đó có phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh nhằm hoàn thành Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, tỉnh đã ra quyết định giao đất, cho thuê đất để triển khai 1.159 dự án với tổng diện tích gần 4.000 ha; Công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động đất đai, hoàn thiện hồ sơ địa chính được thực hiện thường xuyên với tỷ lệ cao, nhất là việc cấp giấy chứng nhận đối với đất ở; đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp Nhà nước; đất quốc phòng, an ninh; đất rừng phòng hộ. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Đối với công tác bảo vệ môi trường đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, chuyển từ tư duy bị động, ứng phó, khắc phục sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát, phục hồi môi trường. Tham mưu, kiểm soát, hạn chế hiệu quả mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; cải thiện chất lượng môi trường sống. Các chỉ tiêu về tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị, tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, tỷ lệ chất thải y tế được thu gom xử lý... ngày càng tăng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, công tác quản lý tài nguyên nước từng bước được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản đã đi vào nề nếp, có sự phối, kết hợp giữa các cấp, các ngành có liên quan nhằm bảo vệ môi trường, cảnh quan, di tích lịch sử văn hoá, đảm bảo an ninh - quốc phòng, an toàn lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành công nghiệp khai khoáng của tỉnh phát triển, đồng thời từng bước lập lại trật tự kỷ cương trong khai thác và sử dụng tài nguyên hợp lý có hiệu quả, đảm bảo sự phát triển bền vững…

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại Lễ Kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa ghi nhận những nỗ lực, thành quả đã đạt được của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình từ khi thành lập đến nay.

Để phát huy lợi thế, tiềm năng của tỉnh Ninh Bình và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình tiếp tục tham mưu củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trách nhiệm, chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, có bản lĩnh, tư duy đột phá, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chủ động tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu bền bỉ, cùng những thành tích mà ngành Tài nguyên Môi trường của tỉnh đã đạt được trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh đã và đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với quan điểm chiến lược là phát triển nhanh, bền vững, phát triển đô thị với trọng tâm là “Đô thị Cố đô - Di sản”, lấy bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá - lịch sử, truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Cố đô và giá trị toàn cầu của Di sản hỗn hợp Văn hoá và Thiên nhiên Thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An làm nền tảng, nguồn lực, động lực phát triển, để trở thành trung tâm văn hóa - lịch sử, du lịch cấp quốc gia, có ý nghĩa quốc tế. Triển khai những đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng, tạo dư địa phát triển mới và phát triển du lịch, dịch vụ. Phát triển công nghiệp xanh, sử dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao, đóng góp lớn cho ngân sách, sử dụng tiết kiệm đất và ít thâm dụng lao động. Phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, hữu cơ gắn với phát triển các sản phẩm đặc hữu riêng có theo chuỗi khép kín, tuần hoàn. Tập trung phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, chất lượng cao. Phát triển đô thị và các vùng nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại… theo đúng tinh thần Nghị quyết số 30 ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.

Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu trên, đòi hỏi công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường của tỉnh phải chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa; giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho phát triển bền vững. Từ đó khơi thông, giải phóng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài nguyên, môi trường cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Bám sát thực tiễn để triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, xác định những việc quan trọng, cấp bách cần giải quyết để kịp thời xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện. Tăng cường chủ động công tác tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, công tác quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển ngành đảm bảo kịp thời, khả thi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quan tâm hơn nữa công tác bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, giữ gìn cảnh quan, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phục vụ cho phát triển du lịch và chiến lược phát triển bền vững của tỉnh. Nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng phó hiệu quả với nguy cơ suy giảm, suy thoái nguồn tài nguyên nước.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động nghiệp vụ theo hướng "một cửa", "một cửa liên thông", đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các đơn vị trực thuộc. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phân công nhiệm vụ đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu với yêu cầu bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, vì sự phát triển của tỉnh.

Với những thành tựu đã đạt được, cùng truyền thống đoàn kết, quyết tâm nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần ngày càng lớn hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất trao tặng bức trướng cho Sở TN&MT

Nhân dịp này, Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất đã tặng bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển”.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc tặng cờ thi đua cho Sở TN&MT

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Sở TN&MT. 10 tập thể, 25 cá nhân vinh dự nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Đồng chí Thứ trưởng Bộ TN&MT trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho 2 tập thể và 6 cá nhân

Đồng chí Thứ trưởng Bộ TN&MT trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho 2 tập thể và 6 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của ngành. 20 cá nhân vinh dự được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường./.

Theo: Thy Dung (nbtv.vn)

Văn bản mới