Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021

Thứ tư, 20/01/2021

Sáng ngày 19/01/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong năm 2020, công tác quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ từng bước được chấn chỉnh và tăng cường; các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Việc tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện theo đúng quy định. Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được tổ chức triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch. Việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo theo trình tự, thủ tục, gắn với sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Sở TNMT đã tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất thực hiện 93 dự án với tổng diện tích 378 ha; thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với 269 dự án. Toàn ngành thực hiện cấp 28134 giấy chứng nhận với tổng diện tích 1195 ha; thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính tại 11 đơn vị cấp xã.

Đ/c Trịnh Xuân Ba - Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị
     

Năm 2021, toàn ngành tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính; thống kê, kiểm kê tài nguyên khoáng sản, nước trên phạm vi toàn tỉnh để xây dựng phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước trong quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030; kiểm tra việc chấp hành quyđịnh pháp luật lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường.   

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn chúc mừng những kết quả của ngành tài nguyên môi trường đạt được trong năm qua. Trong năm 2021, đ/c đề nghị ngành làm tốt một số nhiệm vụ: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường và các quy định khác liên quan; Khẩn trương thực hiện việc lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua trước khi trình chính phủ phê duyệt theo quyđịnh; Đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở để thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư; Triển khai ngay việc xây dựng đề án tổng thể để sớm hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định; Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát về môi trường, quản lý sử dụng đất, đặc biệt là đối với đất công, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất cơ sở tôn giáo; Rà soát lại các mỏ khoáng sản đã được cấp phép khai thác và đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép, yêu cầu các doanh nghiệp khai thác thực hiện nghiêm các quy định; Nâng cao chất lượng cung cấp và giải quyết các dịch vụ công liên quan đến đất đai ở mức độ 2, mức  độ 3 và từng bước thực hiện ở mức độ 4 để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; Rà soát, sắp xếp bố trí công chức, viên chức theo chức năng, vị trí việc làm cho phù hợp.

Đ/c Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 

Tại hội nghị, đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc./.

Văn bản mới