Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Kỹ thuật địa chính và Thông tin, Lưu trữ trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 22/11/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Văn bản mới