Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ năm, 02/02/2023

Nội dung chi tiết Kế hoạch

Toàn văn dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi)

Văn bản mới