Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Mô năm 2020

Thứ hai, 10/08/2020

QUYẾT ĐỊNH 356/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Mô đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 23/8/2018

DOWNLOAD

Văn bản mới