Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Tam Điệp năm 2020

Thứ năm, 06/08/2020

Quyết định 415/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh, quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tam Điệp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

DOWNLOAD

Văn bản mới