Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Ngành Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường

Thứ ba, 03/01/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Trong năm 2022, ngành TN&MT tỉnh Ninh Bình đã có những đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo an ninh - trật tự xã hội, bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

 

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình, trong năm qua, Sở đã lập, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện được thực hiện đúng kế hoạch, làm cơ sở tiến hành công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư dự án trong việc hoàn thiện hồ sơ, thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Xử lý nghiêm các bãi tập kết than gây ô nhiễm môi trường

Sở đã kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư thực hiện nhận chuyển nhượng QSD đất nông nghiệp chưa đủ điều kiện theo quy định và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư liên quan đến Luật Đất đai và Luật Đầu tư.

Cùng với đó, công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Công tác quản lý Nhà nước về biển, đảo, biến đổi khí hậu được thực hiện thường xuyên.

Công tác bảo vệ môi trường cơ bản được đảm bảo; việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về môi trường được tăng cường, nhất là những địa điểm nóng, dễ phát sinh ô nhiễm môi trường như các Khu công nghiệp trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trong năm 2022 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể là trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, một số địa phương vẫn còn tình trạng lấn chiếm, xây dựng các công trình trái phép, tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích ở một số xã chưa được phát hiện kịp thời và xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật. Tiến độ thực hiện một số dự án Hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính chưa đảm bảo kế hoạch.

Mặt khác, việc rà soát, hoàn thiện Phương án dồn điền đổi thửa chi tiết của các xã đang thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh còn chậm do tính chất phức tạp của công tác quản lý đất nông nghiệp trải qua nhiều năm.

Một số nhiệm vụ về tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho người dân và doanh nghiệp thực hiện còn chậm so với kế hoạch do đầu năm 2022, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Việc giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn tình trạng chậm hạn, chủ yếu là lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân.

Ninh Bình tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về môi trường

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, ngành TN&MT Ninh Bình đề ra những giải pháp phù hợp, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Trong đó, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn chỉnh Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023 theo quy định. Tiếp tục thực hiện các công trình đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo tiến độ, kế hoạch được giao...

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước và hồ sơ kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân. Tổ chức kiểm tra hoạt động, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước. Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, cấp phép tài nguyên nước và Hồ sơ kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng nước theo quy định.

Thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tiến hành quan trắc môi trường định kỳ, tập trung vào các khu vực nhạy cảm trên địa bàn.

Ngoài ra, tiếp nhận, xem xét, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời. Xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023 và tổ chức thực hiện thanh tra theo kế hoạch. Đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra năm 2022 và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với một số Doanh nghiệp, đơn vị.

Trong năm 2022, qua Thanh tra, Sở đã trình Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 doanh nghiệp với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 1.560.000.000 đồng.

Qua kiểm tra, Sở đã trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 doanh nghiệp với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 950.000.000 đồng, Chánh Thanh tra Sở ban hành 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 doanh nghiệp với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 610.791.000 đồng./.

Theo: baotainguyenmoitruong.vn

Văn bản mới