Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀM VIỆC VỚI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thứ năm, 28/05/2020

Sáng ngày 8/9/2016, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng Đoàn đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Cùng đi có các đồng chí đại diện một số Sở, ngành liên quan: Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo Sở Tài chính; đại diện Sở TNMT gồm các đồng chí Lãnh đạo Sở và Trưởng, phó phòng chuyên môn; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.


Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận sâu về vấn đề liên quan đến kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở, các khó khăn, vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ Quý IV/2016 và năm 2017. Tập trung vào vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau “dồn điền, đổi thửa” đảm bảo đúng quy trình; thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính đảm bảo tính chính xác cao; cách tính giá đất làm sao đảm bảo quyền lợi của Nhà nước và người dân; việc giải quyết đơn thư khiếu nại cần tập trung giải quyết dứt điểm từ cấp dưới. Ngoài đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn vững vàng, Sở cần có đội ngũ chuyên gia, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành và UBND các cấp có liên quan khi thực hiện nhiệm vụ. Việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền gắn với làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành, nhất là ở cấp huyện và cấp xã.

 

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sở TNMT là cơ quan quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; đồng chí đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua, với tinh thần đổi mới, trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp tốt với các Sở, ngành có liên quan, Sở đã có nhiều chuyển biến trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, được các cấp, các ngành và người dân ghi nhận. Tuy nhiên, lĩnh vực TNMT là vấn đề nhạy cảm, do đó đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa để hoàn tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Sở cần tập trung nghiên cứu tham mưu các thủ tục về đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo kịp thời, đúng quy định; tạo quỹ đất để thu hút đầu tư; bên cạnh đó Sở cần giải quyết kịp thời các vấn đề về bồi thường, GPMB, đảm bảo đúng quy trình và dứt điểm ngay từ cơ sở để mọi người dân hiểu và thực hiện nghiêm túc; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tập trung cao cho việc nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức với người dân và doanh nghiệp; cần sớm kiện toàn bộ máy Văn phòng Đăng ký đất đai 1 cấp đi vào hoạt động hiệu quả; tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường; tập trung tham mưu xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn và môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; khu du lịch; nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng và các tổ chức đoàn thể, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; bố trí, sắp xếp, luân chuyển đội ngũ cán bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với kiến nghị của Sở về xây dựng trụ sở làm việc mới, UBND tỉnh ghị nhận và xem xét, nhất là vấn đề bố trí kinh phí; về kiến nghị bổ sung biên chế, Sở phối hợp với Sở Nội vụ có phương án sắp xếp hợp lý, vấn đề cốt lõi là nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, đội ngũ chuyên gia đầu ngành để một người có thể làm nhiều việc và đảm bảo tăng biên chế so với số lượng đã được duyệt.

Bài viết khác
Văn bản mới