Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ tháng 01/2023

Thứ hai, 09/01/2023

Sáng ngày 09/01/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trang nghiêm tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 01/2023. Dự buổi sinh hoạt chính trị có các đồng chí Lãnh đạo Sở cùng toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Đ/c Đinh Hữu Bắc, Phó Trưởng phòng Đăng ký đất đai và Đo đạc bản đồ kể câu chuyện về Bác Hồ 

Sau nghi thức chào cờ, đồng chí Đinh Hữu Bắc, Phó Trưởng phòng Đăng ký đất đai và Đo đạc bản đồ đã kể câu chuyện về Bác Hồ với tựa đề “Bác Hồ về thăm làng Bưởi ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên” (được trích từ cuốn "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của NXB Chính trị Quốc gia, xuất bản năm 2007).

Nội dung câu chuyện kể về chuyến thăm làng An Thái của Bác Hồ đúng vào ngày 6-1-1946, ngày toàn quốc tưng bừng cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã thắng lợi vang dội trên phạm vi cả nước, đánh dấu bước phát triển quan trọng về thể chế dân chủ của nước ta. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ, lầm than đã tự vươn mình trở thành chủ nhân của một nước tự do, độc lập, khẳng định với thế giới rằng: nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ nền độc lập chủ quyền và thực sự có đủ khả năng để tự quyết định vận mệnh lịch sử của mình, tự lựa chọn và xây dựng chế độ mới. Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 đã đi vào lịch sử nước nhà như một mốc son chói lọi. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Thành công của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đến nay vẫn còn nguyên giá trị, đã được Đảng và Nhà nước ta vận dụng vào công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp như việc xác định 4 nguyên tắc bầu cử được quy định trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đó là: Nguyên tắc phổ thông, nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc trực tiếp và nguyên tắc bỏ phiếu kín; việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; lãnh đạo tốt việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Trong những năm qua, học tập theo tấm gương của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình luôn tu dưỡng và rèn luyện để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Sở; góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp./.

Đinh Nhật Duy, VPS

 

Bài viết khác
Văn bản mới