Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động thi đua năm 2023

Thứ ba, 10/01/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 07/01/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động thi đua năm 2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số Sở, ngành, các huyện, thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Năm qua, ngành Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ do Bộ TN&MT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn từng bước được đổi mới, tích cực, đồng bộ và toàn diện; đã chủ động rà soát, nghiên cứu, xây dựng phương án, lộ trình giải quyết những khó khăn, tồn tại, những nội dung công việc còn dở dang, tồn đọng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, đặc biệt là đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trong cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; Công tác lập, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện được thực hiện đúng kế hoạch, làm cơ sở tiến hành công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các công trình, dự án. Trong năm, ngành đã hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trên 220 tổ chức; 36.600 hộ gia đình, cá nhân.

Công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Công tác bảo vệ môi trường được đảm bảo; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về môi trường được tăng cường, nhất là những điểm nóng, dễ phát sinh ô nhiễm.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành tài nguyên và môi trường đã đạt được trong năm qua, góp phần quan trọng thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.   

Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm ngành cần thực hiện trong năm 2023, trong đó cần tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật có liên quan; thẩm định hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh, trình Chính phủ phê duyệt, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; khẩn trương hướng dẫn UBND các huyện, thành phố hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023; thực hiện nghiêm công tác thẩm định hồ sơ, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nội dung đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy trên địa bàn tỉnh, tăng cường quản lý đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch, đảm bảo thời gian, tiến độ thực hiện theo quy định.

Cùng với đó tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, công tác bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chú trọng làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai; rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công liên quan đến đất đai, thực hiện liên thông các thủ tục liên quan đến đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ, kịp thời chấn trỉnh những tồn tại, sai phạm trong quá trình thực thi công vụ.  

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn đã trao tặng cờ thi đua của UBND tỉnh, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Sở Tài nguyên và môi trường đã phát động phong trào thi đua năm 2023, quyết tâm thực hiện đột phá, thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, góp phần tạo sự phát triển chung của tỉnh./.

Bài viết khác
Văn bản mới