Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Hội nghị "Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trong hoạt động giao thông đường thủy"

Thứ sáu, 04/11/2022

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, Chi cục Môi trường và Biển, đảo phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức Hội nghị "Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa", tại thành phố Ninh Bình.

Tham dự Hội nghị có gần 140 đại biểu từ Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình, Thanh tra Đường thủy nội địa khu vực I, các Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực I và Khu vực II, các chủ doanh nghiệp cảng thủy nội địa, bến kinh doanh xăng dầu, chủ phương tiện trên địa bàn các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ, Hà Nam, Ninh Bình; và các Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế và Môi trường, Pháp chế - Thanh tra, Vận tải – An toàn giao thông của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị

Vấn đề thích ứng với biển đổi khí hậu, và giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường đang là một nhiệm vụ cấp bách được Chính phủ các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đặc biệt quan tâm. Đối với lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, công tác bảo vệ môi trường, phòng ngừa ứng phó sự cố tai nạn, sự cố tràn dầu, giảm thiểu các sự cố là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng hiện nay. Quốc hội và Chính phủ đã ban hành rất nhiều các quy định Pháp luật trong đó có nội dung phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu, tràn hóa chất, hàng hóa nguy hiểm như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hóa chất, Luật Giao thông ĐTNĐ, Luật Tài nguyên môi trường và Biển đảo, các Nghị định, Quyết định Thủ tướng Chính phủ và cụ thể là  Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Chính phủ đã ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trong đó quy định việc triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

Tuy nhiên đến nay, qua công tác kiểm tra về ứng phó sự cố tràn dầu tại các cảng, bến kinh doanh xăng dầu, việc chấp hành các quy định pháp luật về ứng phó sự cố tràn dầu trong lĩnh vực đường thủy nội địa chưa tốt, còn rất nhiều hạn chế, số lượng cảng, bến kinh doanh xăng dầu đã có Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn quá thấp. Qua tổng hợp số liệu tại các cảng vụ ĐTNĐ các khu vực có: 75/236 cảng và 19/553 bến xăng dầu (đạt 11,9 %) cảng, bến xăng dầu có Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Tại tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt cho 03/17 cảng đã phê duyệt Kế hoạch UPSCTD.

Đ/c Phạm Văn Sơn – Giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) trao đổi tại hội nghị

Do vậy, Hội nghị “Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa” được tổ chức tại Ninh Bình nhằm triển khai, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng ngừa, ứng phó tràn dầu, thực hiện quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải về công tác ứng phó sự cố tràn dầu.

Đ/c Hà Thị Bích Việt – Phó Chi cục trưởng Chi cục Môi trường và Biển, đảo trao đổi tại Hội nghị

Tại Hội nghị bên cạnh các chuyên đề báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình, Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam và Cục ĐTNĐ Việt Nam, các đơn vị quản lý chuyên ngành, các doanh nghiệp cảng, bến kinh doanh xăng dầu, chủ phương tiện đã trao đổi các ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định; đồng thời có ý kiến, kiến nghị những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai Quyết định 12/2021/QĐ-TTg./.

(An Thị Nguyệt - Nhân viên Chi cục Môi trường và Biển, đảo)

Bài viết khác
Văn bản mới