Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Hoạt động tuyên truyền ra quân hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 12/10/2022

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) được tổ chức thường niên vào Tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm. Chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 được tiếp nối Chủ đề của năm 2021 “Cùng hành động để thay đổi thế giới” và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Ảnh minh họa.

Để hưởng ứng sự kiện này, thực hiện sự chỉ đạo tại Văn bản số 5352/BTNMT-TTTT ngày 12/9/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn bản số 412/UBND-VP3 ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 2220/STNMT-MTBĐ để nhằm phát động hưởng ứng Chiến dịch. Theo đó, đề nghị đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng phù hợp, bảo thiết thực, hiệu quả. Nội dung cụ thể như sau:

- Phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây; cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, rạch… Quan tâm giải quyết những vấn đề môi trường tại địa phương, đơn vị như thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định, các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân.

- Tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, tập trung vào các quy định mới. Lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan. Tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường ở nơi công cộng, các đường phố chính, tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.

- Kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, điểm nóng về ô nhiễm môi trường…; kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường không khí. Bên cạnh đó, khởi công, xây dựng và bàn giao các dự án, công trình về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh.

- Tăng cường nâng cao nhận thức về thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (gọi tắt là EPR) theo hướng sản xuất các sản phẩm tiết kiệm nguyên liệu, giảm sử dụng các loại nguyên liệu độc hại, khó tái chế, tối ưu hóa thiết kế thuận tiện cho việc thu gom, phân loại và tái chế (thiết kế vì môi trường). Bên cạnh đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hoá, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người dân,... trong các hoạt động mua sắm, tiêu dùng để giảm thiểu, hạn chế tối đa sử dụng túi nilông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần (như ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa…); tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường; thu hồi các sản phẩm thải bỏ, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải, góp phần tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.

- Các cơ quan truyền thông, báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh các địa phương tăng thời lượng tuyên truyền, truyền thông về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các hoạt động vì môi trường ... Thực hiện các chương trình truyền thông theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, truyền thông phù hợp trên nền tảng công nghệ, phù hợp nhóm đối tượng.

- Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường. Khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

Sau khi nhận được văn bản phát động hưởng ứng Chiến dịch của Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã tích cực phối hợp, tổ chức nhiều các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch bằng các hình thức như: Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng, hội nghị tọa đàm, viết tin bài đưa tin trên hệ thống Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị, Đài truyền thanh các huyện, thành phố và Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn; tổ chức in, treo băng-rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị, các tuyến đường chính trên địa bàn huyện, thành phố, cụ thể các hoạt động hưởng ứng:

- Tại các sở, ban, ngành tỉnh:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngành, địa phương và nhân dân về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Tổ chức in, treo 40 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch tại trụ sở cơ quan và một số tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Kim Sơn; đăng tải các tài liệu có liên quan đến hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Chiến dịch theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên trang thông tin, điện tử của Sở.

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc tổ chức tuyên truyền, lồng ghép nội dung tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch thông qua các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị, tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục. Tuyên truyền về giá trị và tầm quan trọng của môi trường đối với sự sống của con người và thiên nhiên, đồng thời kêu gọi người dân quan tâm tới các vấn đề của môi trường như: Thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định, tăng cường quản lý, phục hồi các vùng đất bị ô nhiễm và các hoạt động thể hiện sự quan tâm, tình yêu đối với môi trường. Thưởng xuyên đăng tải các văn bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và các tin bài tuyên tuyên liên quan đến chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Các sở, ngành khác như: Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình (CDC),…tăng cường công tác tuyên truyền các quy định pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung tuyên tuyền, hưởng ứng theo từng lĩnh vực phụ trách cụ thể của từng đơn vị. Đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng,… Viết, đăng tin bài trên trang website của cơ quan, đơn vị nhằm tuyên truyền các quy định mới của pháp luật về bảo vệ môi trường; treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích với nội dung bảo vệ môi trường tại trụ sơ cơ quan, đơn vị, nơi tiếp công dân. Duy trì công tác dọn dẹp vệ sinh định kỳ, thu gom rác thải, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên cơ quan, đơn vị.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tạo dư luận và áp lực xã hội lên những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường; tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao nhiên liệu; hạn chế sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu thiên nhiên có phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường. Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 tại Khu công nghiệp Gián Khẩu; dọn vệ sinh làm sạch cơ quan công sở nơi làm việc, nơi công cộng; khơi thông hệ thống thoát nước tại các khu công nghiệp, kênh mương điều hòa trong KCN Khánh Phú; thu gom, xử lý rác thải... nhằm tạo cảnh quan vệ sinh môi trường sạch, đẹp. Phát động phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại trụ sở làm việc, các khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp tiến hành vệ sinh môi trường, cắt cỏ, vớt bèo, quét dọn; thu gom rác thải tại vỉa hè, các tuyến đường nội bộ khu công nghiệp, xung quanh nhà máy; đôn đốc các doanh nghiệp tại KCN Khánh Phú duy trì, triển khai thực hiện vệ sinh ngày thứ 6 cuối tháng hướng tới mô hình “khu công nghiệp sáng, xanh, sạch, đẹp” như cắt cỏ, quét dọn, thu gom rác thải tại vỉa hè. Đôn đốc các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình trồng 01 tỷ cây xanh và các hoạt động hướng tới mô hình KCN sáng, xanh, sạch, đẹp. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các địa điểm: Trụ sở chính Ban quản lý các khu công nghiệp, cổng các khu công nghiệp, trụ sở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Một số hình ảnh hoạt động tuyên truyền của Ban Quản lý các Khu công nghiệp:

- Tại các địa phương trong tỉnh: UBND các huyện, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn, phát động và ra quân hưởng ứng Chiến dịch. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đã tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch, như: Tổ chức vệ sinh cơ quan, đơn vị; thu gom rác thải, tổ chức trồng cây xanh,... Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, hưởng ứng với nội dung, chủ đề Chiến dịch năm 2022 tại nơi công cộng, trên các tuyến đường chính, trụ sở cơ quan, nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động về bảo vệ môi trường. Hầu hết các xã, phường, thị trấn đều đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải, rác thải, giải quyết những vấn đề môi trường còn tồn đọng trên địa bàn dân cư, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm; nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống cấp thoát nước; tuyên truyền vận động cộng đồng không lấn chiếm sông, suối, ao, hồ; các tổ dân phố thường xuyên tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường cộng đồng, tại khu dân cư; các loại rác sinh hoạt được thu gom, phân loại tại chỗ, rác thải do chăn nuôi, nuôi trồng được xử lý chôn lấp tại vườn theo đúng quy định về bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;….

Đài truyền thanh các huyện, thành phố và đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn đã tăng cường thợi lượng phát sóng, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 02 buổi/ngày để cho nhân dân được biết ý nghĩa, mục đích lớn lao của hoạt động hưởng ứng Chiến dịch; nhằm tạo khí thế, động viên mọi tầng lớp trong xã hội tham gia tích cực vào hoạt động hưởng ứng và tạo nên ý thức, trách nhiệm phải bảo vệ môi trường góp phần bảo vệ môi trường sống và làm cho trái đất ngày càng xanh, sạch hơn. Hàng tuần các cơ quan, đơn vị, trường học thường xuyên tham gia tổng vệ sinh cơ quan, nơi làm việc. Các đơn vị quản lý môi trường địa phương đã tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, đảm bảo vệ sinh môi trường. UBND các xã, phường đã tích cực chỉ đạo cho các thôn, tổ dân phố vận động nhân dân tham gia quét dọn làm vệ sinh môi trường ở khu dân cư, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm... trên địa bàn khu dân cư. Những nơi tập trung đông người như chợ, trường học, khu vui chơi, các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đều được đôn đốc nhắc nhở tự giác giữ vệ sinh chung không vứt rác bừa bãi, không xả rác thải, nước thải, khí thải ra ngoài môi trường tạo môi trường trong lành, sạch sẽ hơn.

Đặc biệt, sáng ngày 08/10, tại xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, UBND huyện đã tổ chức Lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Chiến dịch. Đến dự buổi Lễ phát động có đồng chí Phạm Ngọc Anh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Hà Thị Bích Việt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Môi trường và Biển, đảo Ninh Bình; đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Quốc Hưng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư. Sau bài khai mạc phát động hưởng ứng Chiến dịch của đồng chí chủ tịch UBND huyện, đồng chí chủ tịch UBND xã Ninh Vân phát biểu triển khai các hoạt động hưởng ứng trên toàn xã và đại diện cho các tổ chức hội làng nghề đá Ninh Vân phát biểu nhận nhiệm vụ. Cũng tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện đã trao 10 xe đẩy rác phục vụ cho các hoạt động dọn vệ sinh môi trường trên đại bàn xã Ninh Vân. Sau buổi lễ đồng loạt tại các chi hội thôn, xóm đã tổ chức ra quân lao động don vệ sinh môi trường thu gom rác thải. Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch đã thu hút đông đảo người dân tại địa phương tham gia, có tác động tích cực trong công tác tuyên truyền chung tay bảo vệ môi trường, góp phần “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.

Đ/c Phạm Ngọc Anh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường dự buổi Lễ.

Đ/c Nguyễn Quốc Hưng, tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư phát biểu phát động tại buổi Lễ.

Đại diện Lãnh đạo tỉnh và huyện trao tặng  xe thu gom rác cho UBND xã Ninh Vân.

Lương Xuân Thành - Cán bộ Chi cục Môi trường và Biển, đảo

Bài viết khác
Văn bản mới