Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Ký Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Thứ hai, 15/08/2022

Sáng ngày 15/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện nhiêm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Tham dự Hội nghị, về phía Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh và Lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ, Trưởng Công an các huyện, thành phố; Về phía ngành Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Đinh Văn Tiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, hai ngành đã tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp số 304/QCPH-CAT-STN&MT ngày 17/7/2009 giữa Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Sau 13 năm triển khai thực hiện Quy chế, Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường đã có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, do đó, hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực.

Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 07 nghị quyết, chỉ thị, Đề án và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nhằm cụ thể hóa các chính sách cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn. Đã phối hợp tổ chức 34 hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; cung cấp, trao đổi trên 650 lượt thông tin số liệu, tài liệu phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ của 2 đơn vị. Tổ chức và thẩm định và phê duyệt hơn 300 báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng hàng trăm Đề án, kế hoạch bảo vệ môi trường chi tiết, góp phần kiểm soát ô nhiễm môi trường ngay từ khi triển khai dự án. Từ năm 2010 đến tháng 8/2022, cả 2 đơn vị đã chủ trì, phối hợp kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác bảo vệ môi trường đối với trên 400 đơn vị, trong đó xử phạt hành chính 44 đơn vị với tổng số tiền trên 7,2 tỷ đồng. Qua đó đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác thu gom, xử lý chất thải, tăng cường công tác bảo vệ môi trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất ký kết Quy chế phối hợp giữa 2 ngành với nội dung: Tăng cường phối hợp, nắm bắt, trao đổi thông tin kịp thời trong công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự trật tự an toàn xã hội, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường; phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an ninh trật tự, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường. Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, tài nguyên môi trường biển và bảo vệ môi trường…Phối hợp nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định trên lĩnh vực tài nguyên môi trường; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành có liên quan trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên môi trường khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế, yếu kém không để xảy ra điểm nóng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trên cơ sở quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường theo thẩm quyền, đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Công an tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường ký Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiêm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Nhân dịp này, 4 tập thể và 6 cá nhân của 2 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường đã được Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tặng Giấy khen./.

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp

(Phạm Thế Tài - Phó Chánh VP Sở)

         

 

Bài viết khác
Văn bản mới