Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Sở Tài nguyên & Môi trường tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021 ngành Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Thứ sáu, 23/07/2021

Về dự hội nghị có Giám đốc đ/c Trịnh Xuân Ba, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí phó Giám đốc sở; Trưởng phó phòng; Thủ trưởng, phó thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc phụ trách chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, Thành phố.

Đ/c Trịnh Xuân Ba, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở  phát biểu khai mạc Hội nghị

Xác định công tác quản lý đất đai là nhiệm trọng tâm hàng đầu, 6 tháng đầu năm 2021, ngành Tài nguyên và Môi trường đã quan tâm, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp để công tác này từng bước đi vào nề nếp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội,bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương. 

Đại diện Lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố báo cáo tham luận và thảo luận

Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành TNMT Ninh Bình đã tập trung đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 để kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho 08 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh làm cơ sở thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung thẩm định, cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức hộ gia đình, cá nhân. Công tác cấp phép tài nguyên nước, hoạt động khoáng sản theo đúng quy định; thẩm định báo cáo ĐTM, cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại và thông báo kết quả thẩm định kịp thời. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường; tích cực triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Công tác tiếp dân từng bước gắn với tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo và xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo phù hợp với thực tế, đúng quy định của pháp luật.

 

 

 

 

Bài viết khác
Văn bản mới