Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016

Thứ năm, 28/05/2020

Sáng ngày 08/01/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2015, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch – Tỉnh uỷ viên, phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Bình;

 

Đ/C Giám đốc sở Chu Thanh Hà phát biểu khai mạc hội nghị

 

Về phía nghành Tài nguyên và Môi trường có Đ/c Chu Thanh Hà, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở, các đồng chí phó Giám đốc sở, Trưởng phó phòng, Thủ trưởng, phó thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
 Trưởng, phó phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện; Thành phố, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoa Lư.

 

 

 

    Đồng chí: Trịnh Xuân Ba Phó giám đốc Sở đọc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 gồm các nội dung: Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về Tài nguyên và Môi trường. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành. đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình tổng thể cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2010 – 2020. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Công tác định giá đất, giao đất, cho thuê đất và GPMB. Về đăng ký lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyến sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ( gọi tắt là giấy chứng nhận). Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, chỉnh lý biến động đất đai. Công tác đất đai liên quan tôn giáo. Công tác Tài nguyên khoáng sản. Công tác Tài nguyên nước và khí tượng thuỷ văn. Công tác quản lý Biển, đảo và biến đổi khí hậu. Công tác quản lý môi trường. Công tác thanh tra đất đai.


       Năm 2015, với sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai các Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản,… tạo điều kiện cho các tổ chức, người dân khi đăng ký tham gia thực hiện các TTHC. Trong quá trình xây dựng văn bản QPPL. Tập trung rà soát, chuẩn hóa tên TTHC thực hiện đề cập công bố trên cổng thông tin điện tử của sở. Chấn chỉnh tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn ngành, tăng cường phối hợp với địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN$MT giai đoạn 2016 – 2020, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016, ban hành Quy chế ứng dụng triển khai phần mềm Eoffice trong quản lý hồ sơ và công việc, trong toàn sở; duy trì áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO – 2008 trong giải quyết hồ sơ TTHC. Và bảo vệ môi trường; thực hiện công khai, minh bạch các TTHC, giảm đáng kể thời gian thực hiện TTHC, giảm chi phí hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý đất đai theo Luật Đất đai 2013: Thành lập hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai một cấp đảm bảo đúng theo yêu cầu của Luật đạt hiệu quả.


       Sở đã thẩm định trình UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Quy hoạch các công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011- 2015) và phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 tại 8 huyện, thành phố.
       Công tác thu hồi đất, giao đất,cho thuê đất; toàn ngành đã thẩm định, trình UBND tỉnh 87 hồ sơ thu hồi đất, giao đất với tổng diện tích 427.26 ha, thẩm định nhu cầu sử dụng đất, đóng góp ý kiến 44 dự án. Trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể đối với 82 dự án làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB khi Nhà nước thu hồi đất, đấu giá QSDĐ.


       Về đăng ký, lập hồ sơ địa chính; cấp GCNQSDĐ toàn tỉnh cấp được 10.760 GCN cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân với diện tích 1.403,53ha: trong đó: 1.962 GCN cấp lần đầu diện tích 1.403,53 ha; 8.798 GCN cấp đổi, cấp lại, diện tích 233,08 ha. Đến nay toàn tỉnh đã kê khai đăng ký, cấp 422.577 GCN trong đó tổ chức là 5.028 GCN, hộ gia đình cá nhân: 417.549 GCN. Hoàn thiện xong việc  thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh, giao nộp kết quả kiểm kê đất đai về Bộ Tài Nguyên và Môi trường theo quy định.
       Về đo đạc , lập bản đồ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; chỉnh lý biến động đất đai: Sở đã triển khai đo đạc , chỉnh lý được 10 xã với tổng diện tích 6.378,3ha, toàn tỉnh đã đo đạc bản đồ địa chính chính quy: 81/145 đơn vị hành chính cấp xã với diện tích 63.333,42 ha;


       Công tác quản lý Tài nguyên khoáng sản, toàn nghành tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh: cấp 06 giấy phép khai thác khoáng sản cho 6 đơn vị, ra quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản cho 09 đơn vị; xin trả lại giấy phép khai thác cho 01 đơn vị. báo cáo UBND tỉnh phê duyệt tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho 11 đơn vị tổng số tiền là 71.731.635.790 đồng. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện và tổ chức thẩm định, nghiệm thu nhiệm vụ Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015 – 2025. Kiểm tra định kỳ năm 2015 tại 74 đơn vị có hoạt động khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh,
       Công tác quản lý biển đảo và biến đổi khí hậu đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Bình; kiện toàn ban chỉ đạo Biển đảo tỉnh ; thành lập các loại bản đồ số để quản lý, tra cứu bằng dữ liệu GIS, xây dựng cơ sở dữ liệu GIS.


       Công tác quản lý môi trường, theo ủy quyền của UBND tỉnh Ninh Bình, Sở tố chức thẩm định, phê duyệt 11 báo cáo đánh giá tác động môi trường(ĐTM); 5 báo cáo ĐTM và đề án cải tạo, phục hồi môi trường đối với dự án khoáng sản; 17 đề án bảo vệ môi trường ( BVMT) chi tiết; cấp 5 giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện các hạng mục công trình BVMT; cấp 26 sổ chủ nguồn chất thải nguy hại.Trong năm 2015 xá nhận 137 cam kết BVMT, KHBVMT, đề án BVMT đơn giản. Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường các huyện, thành phố năm 2016; trả lời một số nội dung kiến nghị của cử tri về lĩnh vực môi trường. Công tác thanh tra. Xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, trong năm Sở tiếp 11 lượt công dân, tiếp nhận 54 lượt đơn của 49 vụ, việc liên quan đến lĩnh vực đất đai, đã phân loại xử lý đơn theo quy định.

 

  Biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình trong năm qua, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Ninh bình đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình tiếp tục thực hiện tốt các chính sách pháp luật về Tài nguyên và Môi trường, chú trọng triển khai thực hiện các chính sách pháp luật mới như đất đai, bảo vệ môi trường, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về Tài nguyên và Môi trường. Tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện các chiến lược, chương trình, mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên, môi trường như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chương trình mục tiêu về môi trường, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu…


       Cũng tại Hội nghị  đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Ninh bình biểu dương những thành tích đạt được của Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình, đồng thời đề nghị Sở tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ: Tập trung quyết liệt hơn trong công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường; Khai thác nguồn nhân lực: Tăng cường đấu giá đất, đẩy mạnh công tác giao đất dịch vụ; Tập trung cải cách hành chính gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách công tác tổ chức cán bộ: Tinh giản bộ máy hành chính, sắp xếp vị trí việc làm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.


       Phát biểu ý kiến tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Ninh bình biểu dương những những thành tích đạt được, Đồng chí Chu Thanh Hà – Giám đốc Sở nhấn mạnh, ngành Tài nguyên và Môi trường có được những kết quả, thành tích trong năm 2015 là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của, UBND tỉnh Ninh Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các huyện, thị xã; sự giúp đỡ, đoàn kết, nỗ lực cố gắng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở và tập thể cán bộ công chức, viên chức của ngành Tài nguyên và Môi trường. Năm 2016, ngành Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành. Trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) để làm căn cứ triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, thành phố và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Thực hiện tốt việc phát huy nguồn lực và tập trung đấu giá quyền sử dụng đất, tháo gỡ, tập trung giao đất dịch vụ hoàn thành trong năm 2016. Đối với công tác bảo vệ môi trường, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng tại các nhà máy xử lý nước thải, tiếp tục thực hiện quan trắc đánh giá ô nhiễm môi trường rác thải, nước thải, không khí (bụi), tiếng ồn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình,


      Thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình Đ/c Nguyễn Ngọc Thạch Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã trao nhiều Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của ngành Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015.

Bài viết khác
Văn bản mới