Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018

Thứ năm, 28/05/2020

Chiều ngày 05/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018, triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch – Tỉnh uỷ viên, phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Bình.
Về phía ngành Tài nguyên và Môi trường có đ/c Giám đốc Trịnh Xuân Ba, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Trưởng, Phó phòng, Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất các huyện, thành phố.

 

Đ/c Trịnh Xuân Ba - Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Năm 2018, ngành Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã tích tực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ TNMT giao liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở, của ngành, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, quản lý khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên nhằm mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh nhà.
Sở chức 10 Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về TNMT; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 04 văn bản QPPL, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, trình HĐND tỉnh ban hành 06 Nghị quyết về đất đai; tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 41.686 hồ sơ thủ tục hành chínhNinh Bình là tỉnh thứ ba trong cả nước được phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) và là tỉnh đầu tiên trong cả nước phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020.đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 124 dự án, công trình với tổng diện tích 292,5 ha xác định giá đất đối với 115 dự án; lựa chọn 02 xã điểm (xã Khánh Cường và xã Khánh An, huyện Yên Khánh) để tổ chức thực triển khai làm mẫu và nhân rộng với tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau “Dồn điền, đổi thửa” đạt 81%, đang tiến hành đo đạc, lập lại Phương án “Dồn diền, đổi thửa” làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp tại 20 xã …..là kết quả nổi bật được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

 

Đ/c Lê Hùng Thắng Phó giám đốc Sở đọc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa ra những giải pháp để giải quyết những  khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực TN&MT trên địa bàn tỉnh như công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau “Dồn điền, đổi thửa”  tại các địa phương còn chậm, do vậy cần sớm ban hành hướng dẫn cụ thể, đồng bộ để các địa phương thực hiện tốt phương án này. Công tác cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân còn chậm; công tác chỉnh lý biến động đất đai chưa được quan tâm đúng mức. Việc duy trì các tiêu chí môi trường ở các xã đã đạt chuẩn NTM còn hạn chế, vẫn còn tình trạng xả thải không đúng nơi quy định….

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đã đạt được của ngành TN&MT trong năm qua. Công tác cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến rõ nét, nhất là việc Sở đã hoàn thành việc trình Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020; tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị các Bộ ngành liên quan xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án với tổng diện tích trên 500ha; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trên 22 nghìn hộ gia đình và cá nhân, với tổng diện tích gần trên 1.130ha đồng thời với sự vào cuộc tích cực của ngành đã góp phần quan trọng cho thu ngân sách Nhà nước, trong đó số tiền đấu giá quyền sử dụng đất thu được trên 2.430 tỷ đồng.

Lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước được quan tâm, chú trọng; đã thường xuyên đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản thực hiện các giải pháp BVMT, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước và thực hiện đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường khi Giấy phép hết hiệu lực. Công tác bảo vệ môi trường được tăng cường với việc kiểm tra xác nhận hoàn thành tiêu chí môi trường đối với huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới; kiểm tra, kiểm soát môi trường tại các khu, cụm công nghiệp và đôn đốc các đơn vị có lượng xả thải lớn lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc tự động đối với nước thải, khí thải. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai có trọng tâm, hiệu quả, đã kịp thời đề xuất và xử lý vi phạm hành chính đối với các đơn vị sai phạm. Đồng chí cũng đề nghị, năm 2019, ngành cần tập trung nâng cao hơn nữa trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cần phối hợp chặt chẽ với các Sở có liên quan, UBND cấp huyện để rà soát, lập và thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện sát với thực tế ở địa phương. Quan tâm hơn đến công tác thu hồi đất và giao đất; xây dựng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024; kế hoạch định giá đất cụ thể đối với từng dự án, công trình; đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau “Dồn điền, đổi thửa”. Quan tâm đến công tác xử lý môi trường, xả nước thải vào nguồn nước tại các làng nghề, khu, cụm công nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý đất đai, môi trường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với tinh thần phục vụ doanh nghiệp, người dân…
 

 

Bài viết khác
Văn bản mới