Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Thứ hai, 08/08/2022

Chiều 05/8, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố và đại biểu ngành Tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022 ngành Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Đ/c Lê Hùng Thắng, Phó Giám đốc Sở điều hành phần tham luận các vấn đề ngành Tài nguyên Môi trường tại Hội nghị

6 tháng đầu năm, ngành Tài nguyên và Môi trường đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công tác quản lý Nhà nước về đất đai từng bước được tăng cường. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được triển khai thực hiện theo quy định. Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được triển khai chặt chẽ, công khai. Việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Sở đã hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cấp 66 Giấy chứng nhận cho tổ chức với tổng diện tích trên 290 ha. Giải quyết 18.260 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân. Đối với công tác cấp phép hoạt động khoáng sản đã được thực hiện nghiêm túc đúng trình tự, thủ tục và theo quy hoạch đã được phê duyệt; UBND cấp huyện, thành phố nơi có hoạt động khoáng sản đã tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trong quá trình khai thác, xử lý nghiêm theo thẩm quyền; đồng thời đôn đốc các đơn vị khai thác khoáng sản thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật. 6 tháng, công tác quản lý Nhà nước về biển, đảo, biến đổi khí hậu được thực hiện thường xuyên. Công tác bảo vệ môi trường cơ bản được đảm bảo; công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về môi trường được tăng cường, nhất là những địa điểm nóng, dễ phát sinh ô nhiễm môi trường. Sở đã thẩm định, trình UBND tỉnh: Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 18 dự án; tiếp nhận, tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường đối với 04 dự án; cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với 01 dự án.

Đ/c Đinh Văn Tiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc khẳng định, ngành và trực tiếp là Sở Tài Nguyên và Môi trường là cơ quan tham mưu cho tỉnh trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường. Đây là lĩnh vực quan trọng tạo động lực để tỉnh phát triển bền vững. Chính vì vậy, BCH, BTV Tỉnh ủy đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết về lĩnh vực này trong những năm gần đây. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình triển khai phải tăng cường phối hợp giữa cấp với ngành để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo sự thống nhất, bài bản, nhất là trong giải quyết những vấn đề khó, cần phải có tầm nhìn dài hạn và có kết quả cụ thể.

Đ/c Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ghi nhận những kết quả đạt được của ngành trong 6 tháng đầu năm và những vấn đề đặt ra với ngành hiện nay về tầm nhìn và trách nhiệm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn ngành phải tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, quan tâm đổi mới tư duy, phương pháp, cách thức tiếp cận, quan điểm giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ công chức hướng đến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân. Quan tâm bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, vị trí việc làm. Tăng cường công tác thảo luận, thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ giữa các phòng trực thuộc Sở với phòng chuyên môn cấp huyện. Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp quan tâm chỉ đạo, bố trí nguồn lực, phối hợp với Sở tổ chức thực hiện hiệu quả lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc cũng trao đổi 1 số đề xuất của Sở về bố trí cơ sở vật chất, trụ sở làm việc; rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đảm bảo chuyên môn, năng lực, nhiệm vụ và vị trí việc làm. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới với sự quyết tâm, trách nhiệm, nỗ lực, ngành Tài nguyên môi trường sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh./.

(IT)

Bài viết khác
Văn bản mới