Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức khai giảng các lớp tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật về đất đai, môi trường năm 2020

Thứ hai, 09/11/2020

Thực hiện Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2020; Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-SNV ngày 20/01/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình về việc mở các lớp tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật về đất đai, môi trường năm 2020; Ngày 06/11/2020, tại Khách sạn Hoàng Sơn-thành phố Ninh Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức khai giảng các lớp tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật về đất đai, môi trường năm 2020 cho 200 cán bộ, công chức thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Quản lý đất đai và một số phòng, đơn vị thuộc Sở; cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố và công chức địa chính các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Với thời lượng 2 ngày trên 1 lớp, các học viên đã được cập nhật thêm những điểm mới, những kiến thức pháp luật cơ bản về đất đai, môi trường thông qua 8 chuyên đề: Chuyên đề 1: Cập nhật, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường; Chuyên đề 2: Yêu cầu quản lý môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở sản xuất và dự án đầu tư; Chuyên đề 2: Các điểm mới của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ; Chuyên đề 4: Các điểm mới của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Chuyên đề 5: Cập nhật kiến thức pháp luật về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Chuyên đề 6: Cập nhật kiến thức pháp luật về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; Chuyên đề 7: Cập nhật kiến thức pháp luật về công tác lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất; Chuyên đề 8: Cập nhật kiến thức pháp luật về công tác chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Thông qua các lớp tập huấn, cán bộ, công chức ngành tài nguyên và môi trường đã có dịp bổ sung, cập nhật thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong giải quyết công việc chuyên môn góp phần phục vụ nhân dân, doanh nghiệp được tốt hơn trong thời gian sắp tới./.

Bài viết khác
Văn bản mới