Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường

Thứ năm, 28/05/2020

Ngày 11/11/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường cho công chức, viên chức của Sở; các phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; cán bộ địa chính - môi trường cấp xã và các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh.

 

 

Trong buổi sáng, các học viên đã được nghe các Giảng viên của của các Tổng cục Quản lý đất đai và Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhiều nội dung liên quan đến phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể; trình tự, thủ tục giải quyết chanh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Buổi chiều, các học viên tiếp tục được nghe các giảng viên của Tổng cục Quản lý Biển và Hải đảo, Tổng cục Bảo vệ môi trường, Cục  Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu truyền đạt các kiến thức về bảo vệ môi trường, về thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phổ biến Luật Tài nguyên, môi trường Biển và Hải đảo.

 

 

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật thêm những văn bản, chính sách mới liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tài nguyên và môi trường các cấp trong tỉnh từ đó giải quyết tốt hơn các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại các địa phương. Thông qua đó góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ngành, góp phần đạt được các mục tiêu quan trọng ngành tài nguyên và môi trường tỉnh đã đề ra.

 

Bài viết khác
Văn bản mới